Kontakt

Kontakt os

PROFIL

Dansk Auto Logik A/S är den största biltransportören i Danmark. Vi erbjuder dessutom biltransporter till och från Sverige och Tyskland.

Dansk Auto Logik A/S sysselsätter i dag ca. 300 medarbetare med diverse uppgifter inom mottagning, montering, klargöring, ombyggning m.m samt transport.

Som totalleverantör i Danmark distribuerar vi merparten av de bilar, som säljs i Danmark.

Genom dotterbolaget LV Auto AB erbjuder vi även transporter inom Sverige.

KAPACITET

  • Mottagning och distribution av mer än 400.000 bilar om året
  • Fler än 150 egna moderna biltransporter
  • Totalt 490.000 m2 uppställningsplats med fast underlag
  • Mottagningsfaciliteter för transporter via järnväg på 2 ställen i Danmark
  • Mottagning för transporter med båt i Fredericia, København, Esbjerg og Frederikshavn
  • Moderna tvätt- och verkstadsfaciliteter på 2 ställen i Danmark
  • Klargöring, ombyggning av personbilar och företagsbilar

 

Driftsinfo
Book
Tracking