Kontakt

Kontakt os

KVALITET OCH MILJÖ

Det är inte utan anledning att Dansk Auto Logik A/S är Danmarks ledande företag inom vår bransch – vi tar verkligen hand om våra kunders bilar!

Dansk Auto Logik A / S är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001-standarden.

Kvalitetsarbete är en integrerad del av vår vardag och hjälper till att säkerställa att vi möter kundernas krav och förblir skarpa, så att vi ständigt skapar de bästa lösningarna för våra kunder.
För oss betyder bra kvalitet även att vi tar hänsyn till vår omgivning. Därför valde vi 2005 att effektivisera miljöledningen i Dansk Auto Logik A/S och har därmed miljöcertifierats enligt ISO 14001.

Vi följer gällande lagar och regler och även de internationella riktlinjerna för vår bransch – de så kallade ECG-reglerna, som omfattar både transport och lagring av bilar.

Dansk Auto Logik är den föredragna leverantören av billogistik i Danmark. Vi uppnår detta genom att vara det företag i Danmark som har högsta kvalitet inom branschen.

Detta ger: Hög leveranssäkerhet och låg skadefrekvens.

Samtidigt strävar vi ständigt efter att genomföra våra tjänster så miljövänligt som möjligt, både i samband med våra transporter och klargörning av bilar i våra verkstäder.

Se vårt Kvalitetcertifikat und unser Miljöcertifikat.

Vi önskar en öppen dialog med alla våra intressenter. Frågor om Dansk Auto Logiks kvalitets- och miljöarbete kan ställas till kvalitetschef Esben Mørk på: em@autologik.dk

Driftsinfo
Book
Tracking