Kontakt

Kontakt os

DAL-VÄRDERINGAR

 

Även i LV Auto AB / Svensk Auto Logik strävar vi efter att vara den föredragna leverantören och samarbetspartnern i vår bransch. Vi ska göra effektiva transportlösningar för våra kunder och vi vill att vårt företag ska präglas av:

Dynamik: Att vara effektiv och förändringsbar så att utveckling och innovation kan ske

Ansvar:     Att vara kvalitets- och servicemedvetna och utföra våra tjänster med omsorg för omvärlden och våra kunder

Loyalitet:  Att vara ärlig och pålitlig för kollegor, kunder och medarbetare

 

CSR

Coporate Social Responsibility

Vi medvetna om vårt sociala ansvar. Vi tycker det är viktigt att ta hand om våra anställda och vår miljö.

Vi följer principerna om etiskt affärsförfarande.

Vi tar hand om:

  • Förhindra föroreningar och minimera vår miljöpåverkan
  • Att upprätthålla en god och hälsosam arbetsmiljö under välorganiserat förhållande
  • Att hjälpa till att skapa jobb i samhället

 

Vi tar bestämt avstånd från:                                                                        

  • Barnarbete
  • Korruption
  • All form av diskriminering

 

 

Driftsinfo
Book
Tracking