Kontakt

Kontakt os

DAL-VÆRDIER

 

I Dansk Auto Logik har vi som målsætning, at vi vil være den foretrukne totalleverandør og samarbejdspartner inden for billogistik, og vi ønsker, at vores virksomhed skal være kendetegnet ved:

Dynamik: At være flittig og fleksibel, så udvikling og nyskabelse finder sted

Ansvarlighed: At være professionel og udføre opgaverne med omtanke for omverdenen og vores kunder

Loyalitet: At være ærlig, imødekommende og smilende over for kolleger, kunder og samarbejdspartnere

 

CSR

Coporate Social Responsibility

Som markedsledende inden for vores branche, er vi vores sociale ansvar bevidst. Vi finder det helt naturligt at passe godt på vores medarbejdere og vores omgivelser.

Vi efterlever principperne for etisk forretningsførelse, og vores markedsposition skal komme medarbejdere, lokalområdet og vores samarbejdspartnere til gavn.

Vi drager omsorg for:

  • At forebygge forurening og belaste miljøet mindst muligt
  • At opretholde et godt og sundt arbejdsmiljø under velordnede forhold
  • At være med til at skabe arbejdspladser i lokalsamfundet

 Vi tager skarpt afstand fra:                                                                          

  • Børnearbejde
  • Korruption
  • Enhver form for diskrimination

Vi foretrækker samarbejdspartnere, der deler vores principper for etisk forretningsførelse, socialt ansvar og bæredygtighed. Vi forventer således, at vores leverandører lever op til vores adfærdskodeks: Supplier Code of Conduct.

 

Driftsinfo
Book
Tracking