Kontakt

Kontakt os

DANSK AUTO LOGIK UNDER COVID-19 

Som i resten af samfundet, er vi hos Dansk Auto Logik naturligvis også præget af den nu verdensomspændende virus.

Det er dog vigtigt at pointere, at vi stadig servicerer alle vores kunder med de sædvanlige transportydelser samt løsninger på vores terminaler og værksteder. Dette naturligvis tilpasset de udstukne retningslinjer fra sundhedsmyndigheder og gældende lovgivning.

Fra starten har vi valgt at følge myndighedernes anvisninger, hvor vi især har haft fokus på mulighederne for at reducere smitterisiko. Ud over interne tiltag blandt medarbejderstaben har vi gennemført følgende:

  • Ingen eksterne  chauffører eller gæster bliver lukket ind på vores kontorer eller i andre opholdsrum. De medarbejdere, der har dialog med eksterne chauffører, er instrueret i relevante forsigtighedstiltag.
  • Vores egne chauffører skal ikke længere bede om en underskrift i forbindelse med leverance af biler. Det ændrer ikke på aftaler om risikoovergange i forbindelse med leverance af bilerne, men det er med til at reducere smitterisiko i forbindelse med de biler, vi leverer.
  • Vores chauffører er ligeledes instrueret i at overholde de forholdsregler vores kunder måtte have indført.

Vores daglige krisestyring holder sig orienteret om udviklingen og justerer løbende forholdsreglerne, hvor det måtte blive nødvendigt.

Vi er stærke sammen – ved at holde afstand!

 

Driftsinfo
Book
Tracking